Dotacja a subwencja

Bardzo często spotykamy się z terminami, których znaczenia nie znamy. Powinniśmy się dokształcać przez całe życie, gdyż świat ciągle idzie do przodu. Jedną z takich rzeczy jest dotacja, subwencja, jak i różnice między nimi. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale musimy wiedzieć naprawdę dużo na temat dotacji oraz subwencji.

Co to jest subwencja?

Subwencją nazywamy zapomogę. Jeżeli chodzi o finanse publiczne – jest to zapomoga bezzwrotna. Jest ona udzielana przez państwo prywatnemu przedsiębiorstwu albo jakiejś instytucji. Subwencji możemy udzielić niemalże każdemu – od osób prywatnych, po przedsiębiorstwa, aż na samorządach terytorialnych kończąc. Taka subwencja musi być jednak uwzględniona w budżecie – inaczej nie będziemy mogli jej otrzymać. Subwencja może mieć różną postać – od ogólnej po szczegółową. Państwo udziela finansowego wsparcia jednemu z wybranych podmiotów na szczególny cel. Właśnie takim celem może być budowa miejskiego basenu albo jakiś inny projekt. Musi on być po prostu przewidziany przez lokalne władze w ramach realizacji najróżniejszych projektów.

Dotacja a subwencja

Dotacja a subwencja to dwie zupełnie różne rzeczy, chociaż posiadają one pewne podobieństwa. Dotacja tak samo jak subwencja jest oczywiście bezpłatna. Udzielana jest ona przez nasze państwo tym, którzy wspierają ich działalność, jak i rozwój strukturalny. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy dotacją i subwencją – ta pierwsza ma jedynie uznaniowy charakter. Organ, który rozdaje dotacje sam wybiera spośród wielu organów ten jeden, któremu przyznaje pieniądze (dotację). Jest naprawdę wiele najróżniejszych dotacji na różne cele – to od nas zależy, którą z dotacji wybierzemy dla siebie.

Dotacje i subwencje – co jeszcze powinniśmy o tym wiedzieć?

Dotacje występują w formie przedmiotowej, podmiotowej oraz celowej. Każda z nich wyróżnia się zupełnie czymś innym. Ponadto subwencjami nazywamy nieodpłatną, jak i bezzwrotną pomoc finansową dla wsparcia jakichś działalności. Jeżeli chodzi o różnice – dotacja nie jest roszczeniem prawnym, a subwencja nim jest. Oznacza to, że jej podstawą jest jakiś zapis w budżecie dla danego podmiotu. Nie można takiej subwencji przyznać jednostce, nie ma tutaj także elementu uznaniowego. Subwencje na co dzień dzielimy na dwa rodzaje – jeden z nich jest to subwencja ogólna, a drugi z nich to są subwencje przedmiotowe. Każda z nich oczywiście bardzo się od siebie różni!

Subwencja a dotacja – podsumowanie informacji na ich temat

Warto jest oczywiście korzystać zarówno z dotacji, jak i subwencji chociażby dlatego, że obie one są bezzwrotne. Łatwiej jest chyba otrzymać taką dotację niż subwencję. Wszelkie środki, jakie otrzymujemy z subwencji możemy wydać na to co chcemy (możemy je wydać zupełnie dobrowolnie). Każdy z nas powinien wiedzieć jak najwięcej na dofinansowania tego typu. Ponadto otrzymanie dotacji, jak i otrzymanie subwencji pomagają nam zaoszczędzić bardzo dużą ilość gotówki. Dzięki temu łatwiej jest na przykład założyć własną działalność gospodarczą.

Redakcja firma-wnecie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.