Jak uzyskać dotację przyznawaną na projekt badawczy?

Dofinansowanie dla firm na projekt badawczo-rozwojowy pozwala na wdrożenie innowacji i pozostanie konkurencyjnym na dynamicznie zmieniającym sie dziś rynku. Czym się charakteryzuje dotacja tego typu? Kto może się starać o takie dofinansowanie?

Charakter projektu badawczego

Początkowym etapem jest określenie charakteru danego projektu, który odnosi się tego, jak duży będzie projekt i czego ma dotyczyć. Kolejnym ważnym aspektem jest także to, na jakim poziomie będą kształtować się wydatki i na co dokładnie są potrzebne pieniądze. Trzeba pamiętać także o określeniu w jaki sposób zamierzamy zrealizować cel projektu i czy wykonamy go samodzielnie czy z kimś.
Ciekawym programem skierowanym do przedsiębiorców jest dofinansowanie na projekty badawcze realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W tym przypadku dotacja może opierać się na dwóch etapach; działanie 1.4 lub działanie 4.1.

Pierwszy etap

Działanie 1.4 dotyczy projektów badawczych odnoszących się do przedsięwzięć organizacyjnych, technologicznych lub technicznych, takich jak np. prace rozwojowe czy badania przemysłowe. Uwzględniają one także stworzenie prototypu. Badania może przeprowadzić przedsiębiorca samodzielnie lub z danymi jednostkami naukowymi.

Drugi etap

Działanie 4.1 pozwala na wnioskowanie wtedy, gdy otrzymamy dotację z Inicjatywy Technologicznej lub w ramach działania 1.4. Etap ten polega na przygotowaniu i wdrożeniu wyników prac badawczych za pomocą dokonania potrzebnych inwestycji. Dotyczą one zazwyczaj wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych.

Dotacja przyznawana na projekt badawczy

Dotacja tego typu może być przyznana na dokładnie określone wydatki. Okazuje się, że może ona pokrywać wynagrodzenia razem ze składkami. Jednakże nie każda dotacja unijna pozwala na finansowanie wynagrodzenia.
Finansowanie dotyczy najczęściej wynajmu lub kupna sprzętu i urządzeń potrzebnych do wykonania projektu, także kosztów amortyzacji danego budynku w czasie, kiedy korzysta się z niego do realizacji projektu badawczego. Dotacja może również zostać przeznaczona na zakup patentów, licencji, know-how, skorzystanie z usług doradczych związanych z projektem. Dofinansowanie obejmuje też koszty ogólne i operacyjne.

Kto może się starać o dotację na projekt badawczy?

Wypełnienie wniosku o przyznanie dotacji to dopiero początkowy etap, który nie jest jedynym wymogiem. Przedsiębiorca pragnący skorzystać z tego dofinansowania musi spełnić określone wymogi. Projekt badawczy powinien odnosić się do innowacyjności, ponadto na rynku powinno istnieć zapotrzebowania na określony produkt lub technologię. Wszystko to jest związane z ekonomicznym uzasadnieniem projektu, co pozwoli określić, że inwestycja będzie w pełni opłacalna.
Osoba ubiegająca się o dotację musi posiadać dane zdolności techniczne i kadrę B+R, co przełoży się na sprawne wykonanie badań. Osoba składająca wniosek może także wskazać własne możliwości wdrożenia wyników. Planowane wydatki powinny być dokładnie przemyślane i posiadać racjonalne uzasadnienie, a także cechować się adekwatnością co do celu i zakresu projektu badawczego.

Materiał zewnętrzny

Redakcja firma-wnecie.pl